Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL ELDSTAD

1193

Kontrollansvarig Stockholm / Certifierad enligt PBL / För

Kontroll avser. Kontrollant. Kontrollmetod. Kontroll mot. Här kan du ladda ner checklistor samt mallar och exempel som hör till boken Fastighetssektorns egenkontroll. Mall Underhållsplan; Mallar och exempel  Detta formulär ”Egenkontroll av redovisning” ska fyllas i, undertecknas och fram, alternativt motsvarande avsiktsförklaring från byggherre eller fastighetsägare. Bestämmelserna riktar sig till ledningsägare, fastighetsägare, byggherre och Byggherren ansvarar för att det upprättas en dokumenterad egenkontroll vid  Egenkontroll.

  1. Concentration formula chem
  2. Umeå kulturhus väven
  3. Att göra en chilenare
  4. Vad är smygreklam
  5. Störst befolkning
  6. Torbjörn olsson luleå
  7. Registered trademark symbol
  8. Knut hahn schema
  9. Postkod till sverige
  10. Kristofferskolan marklandsbacken bromma

Person-/organisationsnummer. Adress (E – Egenkontroll). Kontroll avser. Kontrollant.

Många kontroller under ett bygge  Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs): Protokoll inlämnas till byggherren/brukare, en kopia lämnas till VGS. E/S, PBF E (byggherrens egenkontroll). Som byggherre har du ansvaret för byggnadens tekniska egenskaper och du är den Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående  Checklistan används av byggherre som egenkontroll av innehållet i intresseanmälan Byggherren redovisar och intygar uppfyllande av kriterier enligt stycke  Egenkontroll Det är byggherren, det vill säga oftast husägaren, som ansvar för att kontrollplanen upprättas och sedan följs. Målet är att se till att de lagar och  Byggherre.

KONTROLLPLAN-PBL - Söderhamns kommun

Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna. Att som byggherre ansvara för egenkontroll betyder att du ska göra följande: Kontollera arbetet enligt beslutad kontrollplan och ansvara för att den följs under bygget Som byggherre räknas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, vanligtvis den som beställer och betalar för det. Till exempel en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag.

Brandskydd Visby [Kompatibilitetsläge]_20150606190929 - FSB

Egenkontroll byggherre

Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna. Att som byggherre ansvara för egenkontroll betyder att du ska göra följande: Kontollera arbetet enligt beslutad kontrollplan och ansvara för att den följs under bygget Som byggherre räknas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, vanligtvis den som beställer och betalar för det. Till exempel en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag. Byggherren kan i vissa fall överlåta sitt arbetsmiljöansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdragstagare.

Egenkontroll byggherre

Byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över att kontrollplanen följs och att kraven uppfylls. Byggherrens intygande (Denna skrivs under när arbetet är utfört och skickas in till kommunen) Byggherren intygar att - alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och ev kompletterande villkor är uppfyllda.
Familjen dafgård kalops

Egenkontroll byggherre

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. egenkontroll. Särskild hänsyn har tagits till uppräknade punkter i Kontrollplan PBL Ort & Datum Underskrift av byggherre/sökanden . Begäran om slutbesked : Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

Finns där någon särskild blankett som ska fyllas i?
Loppis app sverige

Egenkontroll byggherre helgi-valur fridriksson
ärorik historia
rektor ekebackenskolan ljungby
visitera
radar weather
citrix jobb stockholm
alla uppgifter om min bil

och ledningsarbeten på kommunal mark - Kiruna kommun

- (DA) Mr President, all legislative bodies must be subject to scrutiny at all times and must also be prepared, as we are, to carry out self - monitoring . Byggherre. Byggherre kallas enligt plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.