3632

Jag var intresserad av att veta vad det var som fick henne att bli intresserad av att bli skolbibliotekarie, om det var hennes stora passion för böcker som fick henne att drömma om att bli det sedan hon var liten. • Användarnas behov och önskemål ska stå i centrum för stads- och skolbibliotekens verksamhet. • Stads- och skolbiblioteken ska samverka med varandra och andra aktörer för att skapa mervärde för användarna. • Stads- och skolbiblioteken ska ha effektiva verksamhetsprocesser. Fackliga företrädare är för SACO Sven Löfdahl,telefon 010-205 24 21, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida.

  1. Ib antagningsprov matte
  2. Kurs cad hari ini

Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 betyder) och bibliotekarien som en som lånar ut böcker ur bok - samlingen sitter som en spik i huvudet hos högre chefer på före - tag och många andra organisationer. Dessa personer använder inte biblioteket vare sig för att låna böcker för nöjesläsning eller för att få … andra organisationer eller institutioner ska integre­ ras i ECB:s personal, ha samma skyldigheter och rättigheter som övriga anställda och utföra sina ar­ betsuppgifter uteslutande med ECB:s bästa för ögo­ nen. 0.2 Etikombud Anställda får be ECB:s etikombud om vägledning i alla frågor som rör efterlevnad av ECB:s etiska regler I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Unesco för att ha organiserat konferensen, och vi uppfordrar dem att göra allt som står i deras förmåga för att bringa denna deklaration och medföl-jande handlingsram till … bara för bibliotekarierna utan också för de som inte behärskar samhäl - lets regler och verktyg och som söker hjälp på biblioteket. Texterna är skrivna i essäform, det betyder att de är medvetet sub-jektivt hållna, de ska beskriva bibliotekariens vardag inifrån, ge olika exempel på konkreta situationer.

etiska riktlinjer för bibliotekarier redan i slutet av 1930-talet, men det dröjde långt in på 1970-talet innan andra länder följde efter (Foster & McMenemy 2012, s. 250). I • Manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning • Etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet IFLA:s och Unescos manifest om mångkulturella bibliotek 34 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 35 För det andra Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.

Ögland: Bilaga 1: Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 125 Bilaga 2: IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 126 Bilaga 3: Code of Ethics of the American Library Association 135 Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

12-15. Nordqvist, C. & Wihlborg, E. (2019) Digitalt först? För att klara av detta måste bibliotekarier och andra informationsspecialister vara kompetenta när det gäller upphovsrätt. Då kan de på ett så effektivt sätt som möjligt både utföra sina egna funktioner och åligganden samt stödja kollegor och användare. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten Bibliotekens internationella manifest (2014) presenterades på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest som hölls 19 mars i Stockholm. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister • Etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

IFLA åtar sig att revidera de här reglerna när så behövs. 1.
Fredrik bjørkan

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Fackliga företrädare är för SACO Sven Löfdahl,telefon 010-205 24 21, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida. Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier.

Texterna är skrivna i essäform, det betyder att de är medvetet sub-jektivt hållna, de ska beskriva bibliotekariens vardag inifrån, ge olika exempel på konkreta situationer.
Vad kännetecknar traditionell ekonomistyrning_

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister vilket är sveriges största landskap
epileptiskt anfall katt
smileys betydelse hjärtan
smaugs ödemark
köp manga stockholm
microsoft office paket pris
omregistrering termin ltu

• Stads- och skolbiblioteken ska samverka med varandra och andra aktörer för att skapa mervärde för användarna. • Stads- och skolbiblioteken ska ha effektiva verksamhetsprocesser.